En del af Blaaberg El

Fyns Klima Center

Azuri Nora er perfekt til Kolonihaven, Anneks,Sommerhuset eller værkstedet

Azuri Nora WE25 kan klare opvarmning af ca. 50 m2 ved - 7 grader

Azuri Nora WE35 kan klare opvarmning af ca. 60 m2 ved - 7 grader

Azuri Nora WE50 kan klare opvarmning af ca. 100 m2 ved - 7 grader

Varmepumpen har vedligeholdelsevarme hvilket betyder vi kan sætte den på 8 grader derved holde huset frostfrit vinteren over.

Varmepumpen har indbygget wifi

4.000,00 DKK

NORA WE25

4.300,00 DKK

NORA WE35

5.600,00 DKK

NORA WE50

Azuri Supra er perfekt til Kolonihaven, Anneks,Sommerhuset samt mindre boliger.

Azuri Supra WO35 kan klare opvarmning af ca. 80 m2 ved - 7 grader

Azuri Supra WO50 kan klare opvarmning af ca. 100 m2 ved - 7 grader

Varmepumpen har vedligeholdelsevarme hvilket betyder vi kan sætte den på 8 grader derved holde huset frostfrit vinteren over.

Varmepumpen har indbygget wifi

5.000,00 DKK

Supra WO35

6.600,00 DKK

Supra WO50

Azuri Console er perfekt til Kolonihaven, Anneks,Sommerhuset samt mindre boliger.

Azuri Console FE25 kan klare opvarmning af ca. 50 m2 ved - 7 grader

Azuri Console FE35 kan klare opvarmning af ca. 70 m2 ved - 7 grader

Azuri Console FE50 kan klare opvarmning af ca. 110 m2 ved - 7 grader

Varmepumpen har vedligeholdelsevarme hvilket betyder vi kan sætte den på 8 grader derved holde huset frostfrit vinteren over.

Varmepumpen har indbygget wifi

5.900,00 DKK

Console FE25

6.200,00 DKK

Console FE35

7.200,00 DKK

Console FE50

Alle Azuri varmepumper leveres med 3 års garanti hvis følgende forudsætninger er overholdt.

Forudsætninger for garantien:

1. Varmepumpen skal være monteret af en autoriseret installatør og skal opstartes af en kvalificeret tekniker, som er i besiddelse af et personligt certifikat, som opfylder alle de lov- og myndighedskrav, som til enhver tid er gældende for området.

2. Installatøren skal have den lovpligtige KMO-godkendelse og kvalitetssikring eller ISO9001 til at kunne udføre relevant installationsarbejde på varmepumpen.

3. Installation af varmepumpen skal ske i henhold til Azuri installationsvejledninger.

4. Der er aktiv jordforbindelse til varmepumpen

5. Varmepumpen skal vedligeholdes og rengøres regelmæssigt i henhold til brugervejledningen. Varmepumpen skal hvert år serviceres af en autoriseret installatør og serviceintervallet må i garantiperioden ikke overskride 14 måneder.

6. Købes varmepumpen uden montage medfølger dokument som udfyldes af montøren og sendes retur til Fyns Klima Center inden 30 dage efter varmepumpen er leveret 

Garantiundtagelser:

1. Garantien bortfalder ved fejl og mangler som følge af slitage, der skyldes forkert eller uautoriseret opsætning, udført service eller vedligeholdelse.

2. Garantien bortfalder ved fejl eller skader, som er opstået som følge af udefrakommende hændelser såsom hærværk, lynnedslag, overspænding, utætheder i rørføring mv. Desuden dækkes ej heller forhold som dækkes af almindelig indboforsikring.

3. Garantien bortfalder hvis varmepumpen flyttes fra den oprindelige adresse, hvor installationen er registreret

4. Garantien bortfalder såfremt det maksimale serviceinterval er overskredet eller ikke kan dokumenteres at service er udført 

Reklamation:

Ved reklamation rettes henvendelse til Fyns Klima Center. 

Fyns Klima Center, Fjellerupvej 7, 5463 Harndrup TLF.: 77 77 93 03 Mail: kontakt@fynsklimacenter.dk